Objaśnienia prawne

Objaśnienia prawne Ministra Zdrowia

Michał Kowalski | 19.07.2019

Objaśnienia prawne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 02.07.2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 2 lipca 2019 r.odpowiedział na wniosek RMiŚP z 27 maja 2019 r. o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego prawidłowego rozumienia i stosowania przepisu art. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-477/17 Balandin.


..