Objaśnienia prawne

Objaśnienia prawne do Prawa farmaceutycznego

Michał Kowalski | 15.03.2019

Objaśnienia prawne do Prawa farmaceutycznego

Biuro Rzecznika MiŚP poinformowało, że Rzecznik pismem z 18 lutego 2019 r. zwrócił się do Ministra Zdrowia o wydanie objaśnienia prawnego przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.


Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych

Z powyższego pisma Rzecznika wynika, że powodem wystąpienia o wydanie powyższego objaśnienia prawnego jest wykładnia przepisów powyższej ustawy przyjmowana przez Inspektorów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Powyższa interpretacja sprowadza się do przyjmowania, że przepisy wprowadzone przez ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne mają zastosowanie także wobec aptek działających na podstawie zezwoleń wydanych przed wejściem w życie tej ustawy (w tym przepisy przyznające prawo do prowadzenia aptek wyłącznie osobom fizycznym posiadającym tytuł zawodowy farmaceuty.


..