Objaśnienia prawne

Objaśnienia prawne

objaśnienia prawne

Objaśnienia prawne to instytucja prawna wprowadzona przez ustawę - Prawo przedsiębiorców. Są to wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania.

Więcej »

Aktualności

aktualności

Informacje o wnioskach Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o wydanie objaśnień prawnych oraz o wydanych objaśnieniach prawnych. Linki do tekstów objaśnień. Omówienia wydanych objaśnień. Zmiany objaśnień prawnych.

Więcej »

Lista objaśnień

aktualności

Pierwsze objaśnienia prawne zostały wydane 23 stycznia 2019 r. przez Ministra Cyfryzacji. Kolejne objaśnienia prawne wydał 12 kwietnia 2019 r. Minister Zdrowia. Lista objaśnień prawnych jest dostępna na stronie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Więcej »