Objaśnienia prawne

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu | BDO

Michał Kowalski | 23.12.2019

Minister Klimatu wydał objaśnienia prawne dotyczące stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami

Więcej
Objaśnienia prawne MRPiPS z 02.07.2019 r.

Michał Kowalski | 19.07.2019

Biuro Rzecznika MiŚP poinformowało, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedział na wniosek Rzecznika MiŚP z 27 maja 2019 r. o wydanie objaśnienia prawnego.

WięcejObjaśnienia prawne Ministra Zdrowia z 12.04.2019 r.

Michał Kowalski | 05.05.2019

Biuro Rzecznika MiŚP poinformowało, że Minister Zdrowia odpowiedział na wniosek RMiŚP z 18 lutego 2019 r. o wydanie objaśnień prawnych.

WięcejWniosek Rzecznika MiŚP o wydanie objaśnień prawnych przez Ministra Zdrowia

Michał Kowalski | 15.03.2019

Biuro Rzecznika MiŚP poinformowało, że Rzecznik pismem z 18 lutego 2019 r. zwrócił się do Ministra Zdrowia o wydanie objaśnienia prawnego przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.

Więcej


Wniosek Rzecznika MiŚP o wydanie objaśnień prawnych (MDR)

Michał Kowalski | 08.03.2019

Biuro Rzecznika MiŚP poinformowało, że Rzecznik pismem z dnia 1 marca 2019 r. zwrócił się do Ministra Finansów o wydanie objaśnień prawnych przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych.

Więcej

Odpowiedź Prezesa ZUS

Michał Kowalski | 06.03.2019

Biuro Rzecznika MiŚP poinformowało, że w dniu 28 lutego 2019 r. Biuro otrzymało pismo Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowiące odpowiedź na wniosek Rzecznika MiŚP z dnia 25 stycznia 2019 r. o wydanie objaśnień prawnych skierowany do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z pisma Prezesa ZUS wynika, że wniosek Rzecznika MiŚP w tej sprawie został przekazany przez adresata do ZUS. Nie doszło więc (przynajmniej do tej pory) do wydania objaśnień prawnych, o które wnioskował Rzecznik, chociaż Prawo przedsiębiorców wskazuje, że m.in. ministrowie wydają takie objaśnienia na wniosek Rzecznika MiŚP. Prezes ZUS zasadniczo przychyliła się do stanowiska Rzecznika MiŚP wskazując w swoim piśmie, że przekazywanie przez płatników składek do ZUS informacji o przeprowadzonych kontrolach dotyczących zasiłku chorobowego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego ma charakter dobrowolny.

Więcej

Wniosek Rzecznika MiŚP o wydanie objaśnień prawnych

Michał Kowalski | 28.01.2019

W dniu 28 stycznia 2019 r. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poinformowało m.in. na swojej stronie internetowej, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił pismem z dnia 25 stycznia 2019 r. do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w sprawie przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników.

Więcej

Objaśnienia prawne Ministra Cyfryzacji z 23.01.2019 r.

Michał Kowalski | 23.01.2019

W dniu 23 stycznia 2019 r. Minister Cyfryzacji wydał pierwsze w historii objaśnienia prawne w rozumieniu art. 33 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Objaśnienia dotyczą przepisów Kodeksu pracy oraz RODO w odniesieniu do kwestii możliwości gromadzenia przez pracodawców dokumentów rekrutacyjnych po zakończeniu procesu rekrutacji w stosuku do osób, które nie zostały zatrudnione. Tekst objaśnień prawnych zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji w zakładce Objaśnienia prawne.

Więcej

Pierwsze objaśnienia prawne

Michał Kowalski | 22.01.2019

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało na Twiterze wydanie pierwszych objaśnień prawnych. Objaśnienia mają dotyczyć przepisów RODO. W odpowiedzi na tę zapowiedź Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował na swojej stronnie internetowej oświadczenie Prezesa UODO, w którym Prezes UODO wskazuje m.in., że w Polsce jedynym właściwym i wyspecjalizowanym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes UODO.

..